Jesteś tutaj: ARTOM Regulamin Sklepu
Drukuj Email

Regulamin sklepu internetowego
z dn. 2 listopada 2013 r.


1. Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet pod adresem http://www.ar-tom.pl utrzymywany i administrowany jest przez Artura Urbańczyka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą ARTOM Artur Urbańczyk, ul. Roosevelta 17, 97-300 Piotrków Trybunalski zapewnia sprzedaż na odległość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Klienta, zasady ochrony danych osobowych Klienta, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Sklepu.
b) Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem http://www.ar-tom.pl, sprzedający produkty/towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
c) Dniach roboczych - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
d) Czasie realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania;
e) Kliencie - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w Sklepie, posiadającą konto klienta;

3. Zamówień towaru można dokonywać za pośrednictwem Sklepu, a także telefonicznie i faksem pod nr 044-649-71-06 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o złożeniu zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest potwierdzić złożone zamówienie. Potwierdzenia zamówienia Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr tel. 044-649-71-06.

6. Zamówienie przyjmowane jest w do realizacji po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z ust.6.

7. Klient może zawiadomić sklep o zmianie złożonego zamówienia lub rezygnacji ze złożonego zamówienia i odstąpieniu od umowy telefonicznie, faksem pod nr 044-649-71-06 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do chwili wysyłki produktów.

8. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są w ciągu 72h od chwili:

a) złożenia zamówienia przez zamawiającego, jeżeli klient dokonał wyboru płatności przy odbiorze
b) zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy wpłaty ceny z tytułu zakupionych towarów.

9. Termin realizacji zamówień produktów, niedostępnych w magazynie każdorazowo uzgadniany jest z klientem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

10. Gdy zamówienie nie może być w całości albo części zrealizowane, zamawiający zostaje poinformowany o dostępności towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku chwilowej niedostępności towaru zamawiający może: zmodyfikować zamówienie albo od niego odstąpić.

11. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00 przyjmowane są do realizacji przez Sklep w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty i niedziele, przyjmowane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ARTOM Artur Urbańczyk ul. Roosevelta 17, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr rachunku bankowego: Multibank 15 1140 2017 0000 4302 0760 8526  
b. za pobraniem: gotówką przy odbiorze przesyłki
c. gotówką: przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu

13. Produkty, których Klient nie dokonuje osobistego odbioru, wysyłane są przesyłką kurierską.

14. Przy odbiorze lub wraz z przesyłką Klient otrzymuje wystawioną przez Sklep dokument zakupu.

15. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich.

16. Sklep zastrzega prawo do dokonywania zmian cen.

17. Cena podana przy każdym towarze jest cenami netto i jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

18. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny oraz w przypadku dokonania wyboru wysyłki produktów na wskazany w zamówieniu adres także kosztów wysyłki.

19. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych na odrębnych zasadach.

20. Sklep zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmian technicznych wymuszających zmianę Regulaminu oraz konieczności dostosowania Regulaminu do dokonanych w wyniku reorganizacji działalności Sklepu zmian.

21. O zmianach Regulaminu Sklep zamieszcza informację na stronie głównej Sklepu.

22. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w opisie produktów były zgodne ze stanem faktycznym.

23. Reklamacje należy zgłaszać droga elektroniczną pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

24. Jeżeli produkty objęte są gwarancją zostaną bezpłatnie wymienione na nowy sprzęt w terminie 14 dni roboczych, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych. Reklamacje towarów posiadających gwarancję (faktura zakupu) należy składać osobiście w siedzibie firmy ARTOM Artur Urbańczyk ul. Roosevelta 17, 97-300 Piotrków Trybunalski, pod numerem tel. 044-649-71-06 lub pocztą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , po uzgodnieniu wysłać towar na adres Sklepu. Koszty przesyłki zostaną zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

25. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Zwrot jest możliwy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony czy uszkodzony.

26. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

27. Sklep nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych Klientów.

28. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy oraz do celów statystycznych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania.

29. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

30. Administratorem danych osobowych jest ARTOM Artur Urbańczyk, ul. Roosevelta 17, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Wizyty: [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
2
95
86

+9
Ten tydzień:
Poprzedni tydzień:
2 tygodnie temu:
271
860
888

-28

.
Łącznie wizyt 912 598
Aktualnie na stronie jest 2 gości 

SONDA

Co chciałbyś abyśmy umieścili na naszej stronie?
 
Wykonanie: VEDO.PL